Údržba baterií

Doporučujeme, abyste raději akumulátor svěřili do odborného servisu, zvlášť, pokud je ještě v záruční lhůtě. Naše firma Vám akumulátor nejen odborně dobije, ale také zkontroluje jeho stav.

Dobíjení akumulátoru při jízdě vozidla

Systematické přebíjení i nedobíjení akumulátoru škodí a zkracuje jeho životnost. Dobře seřízená nabíjecí souprava udržuje akumulátor blízko plně nabitého stavu. Při seřízené hladině napětí (13,8V - 14,3V pro 12V akumulátor; přes 14,6V pro tzv. celovápníkové baterie, 6,9 - 7,2V pro 6V akumulátor; nutno měřit na svorkách akumulátoru) a průměrných jízdách stačí po 6ti - 12ti měsících (podle provedení akumulátoru) kontrolovat hladinu elektrolytu akumulátoru a případně doplňovat destilovanou vodou (ovšem to neplatí pro uzavřené akumulátory).

Při náročnějším jízdním režimu a jiné hladině regulovaného napětí je třeba kontrola hladiny elektrolytu častější. Přebíjení akumulátoru na vozidle (více jak 14,3V resp. 7,2V) se projeví velkým úbytkem elektrolytu a vede ke zkrácení životnosti akumulátoru, případně k jeho zničení!

Dobíjení akumulátoru mimo vozidlo nebo akumulátoru, s nímž se nejezdí

Akumulátor vyjmutý z vozidla nebo mimo provoz je třeba dobíjet! U akumulátorů hybridních (případně celovápníkových) postačí jednou za 3 - 6 měsíců, u ostatních akumulátorů po 2 - 4 měsících mimo provoz. Přitom platí, že častější dobíjení prodlužuje životnost akumulátoru - doporučujeme dobíjet akumulátor jednou za měsíc (zvláště u malých akumulátorů - pro motocykly), nejlépe však použít dobíječ, který dodává akumulátoru stálý proud několika mA a udržuje ho tak stále nabitý a tím i prodlužuje jeho životnost.

Rovněž je vhodné zkontrolovat akumulátor před zimou a po zimě v odborném servisu, případně dobít. Při silných mrazech může dojít u téměř vybitého akumulátoru (hustota elektrolytu 1,12 - 1,15 g/cm3; pozor, vybitý akumulátor nutně nemusí při startování vykazovat problémy!) k zamrznutí elektrolytu a k dramatickému snížení životnosti (rozpad aktivní hmoty, roztržení nádoby akumulátoru). Hluboce vybitý akumulátor (hustota elektrolytu menší než 1,07 g/m3) může zamrznout již při několika stupních pod nulou.

Akumulátor nabíjíme proudem 0,1 celkové kapacity (I=0,1xC20/A) nebo nižším do plně nabitého stavu. K nabíjení lze použít nabíjecí zařízení s konstantním napětím 14,4V (resp. 7,2) po dobu max. 30 hodin, podle stupně vybití. Plně vybitý akumulátor je třeba dobít co nejdříve, neboť ponecháním akumulátoru ve vybitém stavu dochází k sulfataci elektrod a tím k jeho znehodnoceni.

Gelové akumulátory je třeba nabíjet speciálními nabíječi. Maximální napětí (tzv. plynovací) zde totiž nesmí přestoupit hodnotu 14,4V, jinak dojde k poškození akumulátoru.

Znaky nabití

Akumulátor se považuje za plně nabitý:

  • jestliže všechny články stejně intenzivně plynují, elektrolyt vykazuje ve všech článcích hustotu 1,28g/cm3, oko uzavřených akumulátorů je zelené a celkové napětí akumulátoru, měřeno při průchodu předepsaného nabíjecího proudu, se pohybuje v rozmezí 15,3 - 16,5 V a během 2 hodin se nemění 
  • jestliže dosáhne při nabíjení konstantním napětím nabíjecí proud minimální hodnoty a během 2 hodin se nemění.