Staniční baterie Fiamm FG

Využijte baterie Fiamm-GS řady FG jako energii pro záložní zdroje UPS nejen k počítačům, napájení zabezpečovacích, telekomunikačních a požárních systémů, pro pohon elektromotorů, jako elektrických motorek a vozíků, startovací baterie pro lodě atd.

Baterie FIAMM-GS řady FG představují ideální řešení pro všechny aplikace, kde je potřeba velkokapacitní energetický zdroj, jenž bude spolehlivý a zároveň bezúdržbový po dobu několika let. Jelikož jsou hermeticky uzavřeny, mohou se instalovat i v místnostech, kde pracují lidé, lze je také použít jako startovací baterie pro lodě apod., kde se vyžaduje ekologický provoz.

Společnost FIAMM-GS vyrábí baterie v souladu s normou ISO 9001. Díky jejich vysoce automatizované výrobě a speciální konstrukci nabízejí tyto baterie zákazníkovi mnohaleté a bezproblémové použití.

Ventilem řízené olověné baterie FIAMM-GS řady FG jsou ideálním zdrojem pro staniční aplikace zejména v těchto oblastech:

  • Systémy UPS
  • Výstražné a zabezpečovací systémy
  • Telekomunikaeční zařízení
  • Nouzové osvětlení
  • Požární a plynová detekční zařízení
  • Pohon elektrických vozíků
  • Startování lodí a dalších
  • Všude tam, kde je vyžadován ekologický provoz

Specifické vlastnosti

Speciální konstrukce

Kladné a záporné desky jsou plochého pastovaného typu s mřížkami odlitými ze slitiny olova a vápníku. Mikroporézní separátory z jemné skelné vlákniny zabezpečují velmi nízký vnitřní odpor a zároveň i optimální nasáknutí elektrolytu. Elektrolytem je zředěná kyselina sírová o vysoké čistotě.

Regenerace po hlubokém vybití

Separátory ze skleněných vláken spolu se speciálními elektrolytickými přísadami dovolují bateriím FIAMM-GS kontinuální přijímání nabíjecího proudu, a to i v případě hlubokého vybití, nebo po dlouhé době skladování.

Další vlastnosti

Baterie lze provozovat v jakékoliv poloze bez úniku elektrolytu a snížení kapacity. Baterie jsou řízeny ventily - technologií AGM, která odbourává nutnost doplňování elektrolytu během životnosti baterie a zároveň zajišťuje absolutní bezpečnost pro okolní prostředí.

Fiamm-GS je jedním z největších světových výrobců nejen těchto baterií. Dodává baterie řady FG mnoha technologickým i průmyslovým firmám, které tyto baterie dále distribuují pod svými značkami, což ovšem zvyšuje jejich cenu. Proto lze s výhodou tyto baterie třetích stran nahradit originálem Fiamm. Doboručujeme baterie Fiamm FG hlavně pro využití v odvětví počítačových technologií jako zdroje UPS systémů, pro telekomunikace, atd. Tyto baterie lze využít i k pohonu elektrických motorek, tříkolek a dalších vozíků. Baterie větších kapacit jsou vhodné i pro lodě, které musí být vybaveny ekologickou a bezpečnou baterií.

Ceník baterií Fiamm FG