Průmyslové baterie Fiamm OPzS

Průmyslové baterie Fiamm OPzSBaterie FIAMM OPzS se mohou používat jak ve staničních aplikacích tak i v provozu opakujícího se nabíjení a vybíjení, jinými slovy řečeno v cyklickém provozu. Ve staničních aplikacích je baterie paralelně připojena k zařízení a je provozována v tzv. paralelním pohotovostním provozu se stálým udržovacím nabíjením. Takto je vždy schopna použití v případech, kdy dojde k selhání dodávky elektrické energie z rozvodné sítě. Baterie FIAMM OPzS mohou být ve staničním provozu použity všude tam, kde je potřeba vybíjení středními nebo malými proudy v časovém rozmezí od jedné hodiny až po několik hodin.

Specifické vlastnosti

Kladná deska: trubková konstrukce ze slitiny olova s nízkým obsahem antimonu, jež snižuje frekvenci a prodlužuje interval doplňování vody. Trubkové provedení elektrody nabízí velmi silnou desku s dlouhou životností a vysokým výkonem.

Záporná deska: pastovaná mřížka.

Elektrolyt: kyselina sírová o vysoké čistotě naředěná destilovanou vodou na hustotu 1,24 ± 0,01 kg/dm3 při teplotě 20°C a plně nabitém článku.

Separátory: jsou vyrobeny z vysoce mikroporézního materiálu. Nádoby: jsou z čirého nárazuvzdorného a kyselině odolného plastu (SAN).

Ventily: mají keramickou zátku proti zpětnému zážehu a filtrují všechny kapky elektrolytu v unikajícím plynu.

Pólové vývody: nové provedení vývodu zvyšuje spolehlivost, brání úniku kyseliny a snižuje korozi pólového vývodu uvnitř článku.

Aplikace

 • Telekomunikace
 • Nouzové osvětlení
 • Bezpečnostní a monitorovací systémy
 • Distribuce elektrické energie
 • Systémy získávání elektrické energie ze solárních a větrných zařízení
 • Centrály úřadů

Platné normy

 • DIN 40736 část 1
 • IEC 896 část 1

Výhody produktu

 • bezpečnost
 • ekonomičnost
 • všestrannost
 • spolehlivost
 • dlouhá živostnost
 • nízká údržbovost

Technické parametry baterií Fiamm OPzS