Test rezervní kapacity

Připravili jsme pro Vás porovnání rezervních kapacit baterií značek Akuma, Fiamm a Varta o kapacitách 40, 44, 55 a 60 Ah.

Rezervní kapacita v podstatě udává, jakou dobu je baterie schopna dodávat určitý proud, než její napětí klesne pod stanovenou mez. Prakticky tedy jde o dobu, po kterou baterie vydrží napájet vozidlo např. při poruše dobíjení, zapomenutých zapnutých světlech apod.

Měření jsme prováděli na bateriích Akuma Comfort o kapacitách 40, 44, 55 a 60 Ah, bateriích Akuma Standard týchž kapacit, bateriích Fiamm Original System o kapacitách 40, 44 a 55 Ah, bateriích Varta Blue Dynamic 43 Ah (44 Ah baterie nebyla v tomto provedení k dispozici) a 60 Ah a bateriích Varta Standard o kapacitách 40, 44, 55 a 60 Ah.

Měření jsme prováděli v dubnu 2003 při pokojové teplotě s následujícími charakteristikami:

  • před testem byla každá baterie plně nabita (24h nabíjena proudem o velikosti 1/10 kapacity) a před zkouškou odstavena po dobu 12h
  • baterie byla připojena na trvalou zátěž 300W - 25A
  • čas rezervní kapacity byl měřen od připojení zátěže do chvíle, kdy na baterii kleslo napětí pod hodnotu 10,5V

Naměřené hodnoty byly porovnány s rezervními kapacitami, které pro jednotlivé kapacity autobaterií dříve stanovovaly normy. Baterie byly seřazeny podle dosažených výsledků ve své kapacitní skupině.

Naměřené hodnoty ukazuje následující tabulka:

Porovnání rezervních kapacit autobaterií
    Akuma Comfort Akuma Standard Fiamm Original System Varta Blue Dynamic Varta Standard
Kapacita baterie v Ah Rezervní kapacita (RC) v min dle normy Naměřená RC v min Podíl naměřené RC na RC dle normy v % Umístění baterie Naměřená RC v min Podíl naměřené RC na RC dle normy v % Umístění baterie Naměřená RC v min Podíl naměřené RC na RC dle normy v % Umístění baterie Naměřená RC v min Podíl naměřené RC na RC dle normy v % Umístění baterie Naměřená RC v min Podíl naměřené RC na RC dle normy v % Umístění baterie
40 65 84,58 130 1 73,13 113 4 76,03 117 2 - - - 73,60 113 3
44 70 81,28 116 1 76,20 109 5 79,77 114 2 77,07* 110* 4* 77,28 110 3
55 85 131,10 154 1 87,95 103 4 94,42 111 2 - - - 88,67 104 3
60 95 112,83 119 1 105,68 111 4 - - - 112,63 119 2 106,38 112 3

* Poznámka: Baterie Varta Blue Dynamic má kapacitu 43Ah, pro srovnání je zařazena mezi baterie o kapacitě 44Ah.

 

Pro přehlednost ještě graf naměřených hodnot:

Srovnání rezervní kapacity

Jak je vidět, všechny autobaterie v testu splňují požadavky normy. Určité rozdíly mezi jednotlivými bateriemi odpovídají použité technologii jejich výroby a deklarované užitné hodnotě, které samozřejmě odpovídá i cena. Určitou výjimkou je baterie Akuma Comfort 55Ah, která poněkud "vyčnívá". Hledali jsme vysvětlení, nicméně nakonec bude nutno bez výhrad připustit naměřenou hodnotu.