Startovací autobaterie Exide Excell a Exide Classic

Exide přináší i novou řadu Excell a Classic, kde využívá novou technologii zesílené 3D kosočtverečné mřížky. Výhodou je o 15% vyšší startovací výkon, špičková přilnavost aktivní hmoty pro zajištění delší životnosti. Vylepšená elektrická vodivost pro vyšší dodávku energie. Vysoká odolnost vůči vibracím a korozi.

Exide Excell

Startovací autobaterie Exide Excell

Exide Excell s víkem s centrálním odvodem plynů

Exide Excell je vyvinuta pro moderní denní potřeby tak, aby odpovídal posledním trendům a požadavkům trhu. Její jedinečný design ji vyčleňuje z řady ostatních startovacích akumulátorů. Automobily vyprodukované po roce 1997 nyní začínají vyžadovat výměnu baterie. Exide Excell je teď dostupný na trhu pro výměnu za váš starý akumulátor. Nastartování vašeho vozu je primárním znakem téhle baterie, s vědomím, že nastartovat váš vůz pořád je nevyhnutelné. Exide Excell tak udělá den co den.

Argumenty

  • Excelentní startování sezónu, co sezónu
  • Není nutno dolévat vodu po celou dobu životnosti baterie
  • Bezpečnost a ohleduplost k životnímu prostředí
  • Snadná kontrola stavu nabití (Soci)
  • Přizpůsobení na startování všech moderních vozů

Využití

Osobní vozy

Exide Classic

Startovací autobaterie Exide ClassicExide Classic je startovací akumulátor s velice dobrými provozními parametry. Je osvětčený, po mnoho let vyráběný, s dlouhou tradicí a množstvím spokojených zákazníků. Změny, kterým se v průběhu posledních období podrobil, pomohly z pohledu techniky zdokonalit EXIDE cLASSIC na baterii, která plně odpovídá dnešním vysokým nárokům kladeným na tuto třídu akumulátorů.

Centrální odvod plynů typu CAMINA

Speciální konstrukce víka a zátek propojených systémem kanálků snižuje nebezpečí exploze akumulátoru. Plyny vznikající při práci akumulátoru jsou odváděny vnějším otvorem.

Hybridní konstrukce

Nejnovější konstrukce kontinuálního odlévání záporné mřížky a hybridní konstrukce výrazně zlepšuje provozní charakteristiky akumulátorů.

Využití

  • Osobní vozidla